A5:70-71

(Rubrik:) Waxala häradh      Waxala sochn

         Notarum Explicatio

A.        Wittulsengi ähr 5 hemman, alle tilhopa                 24 öreßland
B.         Vthsäde till hele byen i östra giärdet                   56 tunnor
C.         Vthsäde till hele byen i södra giärdet                   44 tunnor
D.         Hårdhwallß höö aff stoor engen                         80 laß
E.          Hårdhwallß höö aff lille engen                            8 laß
             Höö aff lindher i södher giärdet1 noterat med F 20 laß
             Höö aff lindher i öster giärdet2 noterat medh G  10 laß

                   Till denne byen ähr skogh, lijtet
                   mulebete till nödhtörfften

         Specialis Explicatio

    1.     Norre gården ähr frelße   5 öreßland
            Vthsäde till denne gården det ena åhret              11 5/8 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh            9 1/8 tunna
H.        En wret till samma åhr                                        1 3/4 tunnor
            Höö till samma gårdh                                         25 laß

    2.     Den andra gården ähr frelße  2 1/2 öreßland
            Vthsäde det ena åhret till denne gårdhen             5 13/16 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh            4 9/16 tunnor
            Höö till samma gårdh                                         12 laß

    3.     Den tridie gården ähr frellse   4 öreßland
            Vthsäde till denne gården det ena åhret               9 5/16 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh            7 5/16 tunnor
            Höö till samma gårdh                                         20 laß

    4.     Den fierde gården ähr skatte 9 1/2 öreßland
            Vthsäde det ena åhret till denne gårdh                22 1/8 tunna
            Vthsäde det andra åhret till samma gårdh           17 3/8 tunnor
            Höö till samma gårdh                                         45 laß
            En enges hagha                                                  4 laß
            En engesfiell till samma ghårdh[en] afrijtat
            och noterat medh G folio 104                             8 laß

    5.     Den fempte gården ähr frelse 3 öreßland
           
Vthsäde det ena åhret till denne gårdh                 7 tunnor
            Vthsäde det andra åhret till denne gårdh              5 1/2 tunna
            Höö3 till samma gårdh                                        16 laß
            En enges fiell till samma gårdh afrijtat
            och noterat medh H folio 104                              2 laß

(Karttext:)

Krokekz ägor
Grund iordh
Leer mylla
Grund iordh
Lälunda ägor
Suagh iordh
Beteß hagher
Torkareby ägor
Leer mylla
Landh hafre iordh
Råby ägor
Scala ulnarum

1 giardet ms
2 giardet ms