A5:72


         Notarum Explicatio

A.        Jella ähr 2 frelsehemman, bådhe tillhopa   19 öreßland
B.        Vthsäde till hele byen i södher gierdet       20 1/4 tunna
C.        Vthsäde till hele byen i wästra giärdet       18 1/2 tunna
D.        Hårdhewallß höö aff lille engen                 4 laß
E.         Höö aff en lindh                                       4 laß
            En engh by, denne byen afffrijtat och note-
            rat medh K folio 58                                 14 laß
            Till denne byen ähr skogh till weedh
            och giärßle, mulebete till nödhtörfften

         Specialis Explicatio

       1. Wester gården ähr frelße        9 öreßland
           Vthsäde till denne gården det ena åhret     9 9/16 tunnor
           Vthsäde till samma gårdh                          8 3/4 tunnor
           Hårdhwallß höö till samma gårdh              10 laß
   
       2. Öster gården ähr frelse           10 öreßland
           Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret    10 5/8 tunnor
           Vthsäde det andra åhret                            9 11/16 tunnor
           Höö till samma gårdh                                11 laß

(Karttext:)

Leer mylla
Törkareby ägor på denne sidhan
Suagh iordh
Leer mylla
Lundha ägor
Leer mylla