A5:74-75

(Rubrik:) Waxala häradh      Waxala sochn

         Notarum Explicatio

A.        Nyby ähr 2 skattehemman, bådhe tillhopa   21 öreßland
B.        Vthsäde i norra giärdet till hele byen
            det ena åhret                                                   76 1/2 tunna
C.        Vthsäde i södra giärdet                                    65 tunnor
D.        Hårdhwalß engh                                              80 laß
E.         Lundher                                                          4 laß
                Till samma hemman ähr skogh och
                mulebete lijtet.

         Specialis Explicatio

    1.    Norre gården ähr skatte         12 öreßland
           Vthsäde i norra giärdet                                     43 1/8 tunna
           Vthsäde det andra åhret i södra giärdet             37 1/8 tunna
           Engh                                                                48 laß
F.        En engeshagha till denne gårdhen                      10 laß
           Till norre gårdhen ähr en vthiordh widh
           Vbsala wreter                        5 öreßland
          
Till norre gårdhen ähr en vthiordz fiell i Breå-
           kers gierdhe, noterat medh Q folio 89               2 3/4 tunnor

    2.    Den södra gården ähr skatte  9 öreßland
          
Vthsäde i norra giärdet                                     32 3/8 tunnor
           Vthsäde i södhra giärdet                                   27 7/8 tunnor
           Engh                                                                36 laß
G.       Beteß hagha till södra gårdhen
           Till södra gårdhen ähr en vthiordh widh
           Vbsala wreter                        4 öreßland
H.       En åkerfiell till kyrkiebyen specificerat
           folio 78
I.         En åkerfiell till kungsgårdherna och
           ähr specificerat folio 78.

(Karttext:)

Gambla Ubsala byß ägor på denna sidhan
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Grund jordh
Leer mylla
Suagh jordh
Grundh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Granby törpß ägor
Ubsala stadz ägor på denna sidhan
Scala ulnarum