A5:76

(Rubrik:) Waxala häradh

         Notarum Explicatio

A.        Bärby ähr 2 hemman                         16 öreßland
B.        Vthsäde till hele byen det ena åhret    39 1/2 tunna
C.        Vthsäde det andra åhret                    36 1/4 tunna
D.        Höö aff Ny engen                             80 laß
E.         Höö af Lille engen                            20 laß
            Engesfieller på Wallß engen note-
            rade medh i folio 86                          26 laß
                    Till denne byen ähr huarken
                    skogh eller mulebete

            Specialis Explicatio

    1.     Westra gården ähr crone                   8 öreßland
            Vthsäde det ena åhret                       19 3/4 tunnor
F.         En wret till samma åhr                       2 tunnor
            Vthsäde det andra åhret                    18 1/8 tunna
G.        En wret till samma åhr                        5 tunnor
H.        En wret till samma åhr                        1 tunna
            Hårdhe wallß höö till samma gård      63 laß

    2.     Öster gården ähr frelße lijka medh
           
westre gårdhen i öretaal, åker och engh
I.          Brukadhe wreter till östger gården      3 1/4 tunna
K.        En obrukat wret                                1 3/4 tunnor

(Karttext:)

Swagh jordh
Suagh jordh som ähr intet bärandhe
Leer mylla
Leer mylla
Suagh jordh
Walß engen på denna sidhan
Leer mylla
Suagh jordh
Suagh jordh
Vbsala slåttz beteßhaga på denna sijdhan
Öffuerby ägor
Suagh jordh
Suagh jordh
Gambla Vbsala byens ägor