A5:77

(Rubrik:) Gambla Wpsala sochn

         Notarum Explicatio

A.        Möreby ähr 3 hemman, tu ähr crone   12 örißland
B.        Vthsäde det ena åhret i by gierdet               21 tunna
            Till samma åhr1 ähra åkerfieller i Kyrkie-
            by gierdhe, noterade medh NB folio 78       4 tunnor
C.        Vthsäde det andra åhret                             22 7/8 tunnor
            Till samma åhr ähra åkerfieller i kyr-
            kieby gierdhe, noterade medh MB folio 78   5 3/4 tunnor
D.        Höö aff byengen                                         17 laß
            Fyra engesfieller på wallsengen notera-
            de medh G folio 86                                    30 laß
                Till samma hemman ähr jngen skogh,
                lijtet mulebete.

         Specialis Explicatio

    1.     Norre gården ähr crone        6 örißland
            Vthsäde det ena åhret                                 12 tunnor
            Det andra åhret                                          14 5/16 tunnor
            Hårdhwallß engh                                        24 laß

    2.     Södher gården ähr crone, lijka medh norre
            gårdhen i öretaal, åker och engh

    3.     Westra gården ähr frelse och haffuer sin
            åker och engh i fieller för sigh sielff
            noterade medh E
E.         Vthsäde det ena åhret                                 9 tunnor
F.         Vthsäde det andra åhret                              2 1/2 tunna
            Till samma åhr ähr 3 åkerfieller i Kyrkie-
            by gierde, noterat medh HB folio 78            2 1/4 tunna
G.        Enges fieller till samma hemman                   4 laß
            En engesfiell på Wallß engen, noterat
            medh M folio 86                                         8 laß

(Karttext:)

Gambla Vbsala byes ägor
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Suagh jordh
Scala ulnarum

1 ähr ms