A5:8-9

(Rubrik:) Waxala häradh      Dannmark sochn

Notarum Explicatio

         1. Generalis
A.   Wallby ähr 4 hemman, alle till-
       hopa                     48 2/3 örisland
B.   Vtsede i det gerdet med B noterat
                                                                31 tunna
C.   J det gerdet med C noterat till
                samma åhr                                35 tunnor
D.   Det andra åhret i det gerdet
           med D noterat                               35 tunnor
E.    J det gerdet med E noterat till
                samma åhr                                21 tunna
F.    Hardwalz eng till heela byen, 140 las.
G.   En engefiell till Nontuna,
                specificerat folio

       Till denne byen ähr1 skog till
        wedh och gerdzle, mulebete
        till nödtorfften.

(Karttext:)

Berga ägor
Leermylla
Ekeby ägor
Scala ulnarum

(s. 9)

         2. Specialis
1.   Den förste gården ähre skatte                      13 1/2 örisland
      Vtsede det ena åhret                                   18 1/4 tunna
      Det andra åhret                                           15 1/2 tunna
H.  En wreet som skatte bonden brukar             7/8 tunnor
      hård walz eng till                                          39 laß
2.   Den andre är frelse och är lijka med den första i
      öretaal och egor, hafver en öfverfalz quarn, går höst och wår.
3.   Den tridie är frelse                                       13 örisland
      Vtsede det ena åhret                                   17 3/4 tunnor
      Det andra åhret                                           14 15/16 tunnor
      Höö till                                                        37 laß
4.   Den fierde ähr crone                                    8 2/3 örisland
      Vtsede det ena åhret                                   11 3/4 tunnor
      Det andra åhret                                           9 15/16 tunnor
      Höö till                                                        25 laß
I.    En åker wreet, kommer skatte bonden till    1/2 tunna

(Karttext:)

Berga ägor
Engeby ägor
Leermylla
Söderby ägor
Beteßhage

1 ahr ms