A5:81

(Rubrik:) Gambla Wpsalla sochn.

         Notarum Explicatio

A.        Giökulla ähr academiae    3 öreßland
B.         Vthsäde i norre gierdet    11 tunnor
C.         Vthsäde det andra åhret  12 tunnor
D.         Duger till åker till sam-
             ma åhr                            2 tunnor
E.          Höö aff lindher i gerden   4 laß
             Tre enges fieller på Stora Wallßen-
             gen, noterat medh B folio
             86                                  18 laß

(Karttext:)

Leer mylla
Leer mylla
Scala ulnarum

(Senare blyertsanteckning:)

År 1640 och 1641 af Mårten Christersson