A5:85

(Rubrik:) Gambla Wpsala sochn.

         Notarum Explicatio

A.        Lälundha ähr 2 hemman, bådhe
            tillhopa                                                     10 2/3 öreßland
B.        Vthsäde till hele byen det ena åhret            27 1/4 tunna
C.        Vthsäde till hele byen det andra åhret        23 1/2 tunna
D.        Hårdhwallß höö aff engen                         24 laß
            En engesfiäll på Faxengen affrijtat
            och noterat medh F folio 90                      2 laß

                    Till denne byen ähr mulebete lijtet,
                            skogh intet

         Specialis Explicatio

    1.     Norre gården ähr skatte 5 1/3 öreßland, till denne
            gårdhen ähr vthiordz fieller i Hembringhe
            giärdhe 1 öreßland, huilken ähr affrijtat
            medh G folio 95
            Vthsäde till denne gårdhen det ena åhret   13 5/8 tunnor
            Vthsäde på vthiorden till samma åhr som
            ähr medh G noterat folio 95                      2 1/4 tunna
            Vthsäde till norre gårdhen                         11 3/4 tunnor
            Vthsäde på Vthiorden till samma åhr som
            ähr medh E noterat folio 95                       1 1/2 tunna
            Höö till denne gårdhen                              13 laß

    2.     Södher gården ähr skatte 5 1/3 öreßland,
            lijka medh norre gårdhen i åker och engh
            En vthiordh till samma gårdh i Hemringhe giärde,
            12 pengland, affrijtat och noterat medh F folio 95   1 3/4 tunna

(Karttext:)

Hämbringe ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Suagh jordh, intet myckit bärandhe
Grundh jordh
Wittullß engi äghor
Leer mylla
Suagh jordh, intet myckit bärande
Huseby ägor på denna sidhan