A5:86-87

(Rubrik:) Waxala häradh        Gambla Wpsala sochn

         Notarum Explicatio

            Denne engen, Wallengen benämndh, ähr1
                      specificerat  som effterföllier

A.        Nijo engesfieller till Walby och ähra
            specificerade folio 84
B.        Tre enges fieller till Giökulla specifi-
            cerade folio 81
C.        Tolff enges fieller till Biörkeby
            specificerade folio 84
D.        Tuå enges fieller till Jeßwa i
            Bällinge sochn                                      12 laß
E.         Fyra engesfieller till Backegår-
            den specificerade folio 78
F.         Fem engesfieller till Gambla Vbsala
            byen, specificerade folio 78
G.        Fyra enges fieller till Myrby,
            specificerade folio 77
H.        Tuå enges fieller till Breåker,
            specificerade folio 89
I.          Tuå enges fieller till Bärby,
            specificerade folio 76
K.        En engesfiell till Löthegården,
            specificerat folio 78
L.         En enges fiell til prästebolet,
            specificerat folio 78
M.       En enges fiell till frellßegården
            i Myrby, specificerat folio 77.

(Karttext:)

Biörkeby ägor
Åmotet
Heßleby ägor
Öffuerby ägor på denna sidan
Bärby engh på denna sidan
Scala ulnarum

1 ahr ms