A5:88

(Rubrik:) Waxala häradh

         Notarum Explicatio

A.        Huszby ähr 3 hemman, alle
            tillhopa               13 1/3 öreßland
B.        Vthsäde till denne byen det ena
            åhret i norra giärdet                         27 tunnor
C.        Vthsäde till hele byen det andra
            åhret i södra giärdet                         8 1/2 tunna
D.        Vthsäde i lilla giärdet till
            samma åhr                                       16 tunnor
E.         Hårdhewallß höö aff byengen           60 laß
            Fyra enges fieller på Faxan, aff-
            rijtat och noterat medh D folio 90     24 laß
F.         Tre vthiordz fieller till Löthegår-
            den, specificerat folio         78
G.         Tuå vthiordz fieller till Backe-
             gården, specificerat folio   78
H.         En vthiordz fiell till klåckeregår-
             den, specificerat folio        78

                     Till denne byen ähr huarken
                     skogh eller mulebete

         Specialis Explicatio

    1.     Norre gården ähr crone    5 öreßland
            Vthsäde till denne gården det ena
            åhret                                                10 1/8
            Vthsäde till samma gårdh det andra
            åhret                                                9 3/16 tunnor
            Höö till samma gårdh                       31 laß

    2.     Millangården ähr crone    3 1/3 öreßland
            Vthsäde till denne gården det ena åhret 6 3/4 tunnor
I.          En vthiordz fiell till samma gårdh       1 1/4 tunna
            Vthsäde till samma gård det andra åhret 6 1/8 tunna
K.        En vthiordz fiell till samma gårdh       1 1/4 tunna
            Höö till samma gårdh                        22 laß

    3.     Södher gården ähr crone  5 öreßland
            Lijka medh norre gårdhen i åker och engh

(Karttext:)

Enestadh ägor
Leer mylla
Skediga ägor
Hembringe ägor
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Beteß hagha
Leer mylla
Scala ulnarum