A5:89

(Rubrik:) Gambla Wpsala sochn

L.        Breåker ähr fem hemman,
           alle tillhopa                     13 2/3 öreßland
M.      Vthsäde till hele byen i stora
           gierdet                                           51 7/8 tunnor
N.       Vthsäde till hele byen det andra
           åhret i södra giärdet                        47 1/4 tunna
O.       Hårdhwallß höö aff byengen           10 laß
           Tuå engesfieller på Walßengen
           huilka ähra affrijtedhe och note-
           rade medh H folio 86                      20 laß
           Sex engesfieller på Faxan affrijte-
           dhe och noterade medh E folio 90   35 laß
P.        En vthiordz fiell till westra gården
           i Helleby huilken ähr specificerat folio 64
Q.      En vthjordz fiell norra går-
          dhen i Nyby specificerat folio 74
R.       En vth iordz fiell till klåckerebo-
           let, specificerat folio 78
               Till denne byen ähr huarken skogh
               eller mulebete

               Specialis Explicatio

     1.   Norre gården ähr crone    7 öreßland, ähr
           ödhe och ähr på hemmanet icke
           en huußknuut
           Vthsäde till denne gårdhen              12 3/16 tunnor
           Vthsäde det andra åhret                  11 1/8 tunna
           Höö till samma gårdh                      15 laß

     2.   Den andra gården ähr skatte           1 2/3 öreßland
           Vth säde till denne gården               2 7/8 tunnor
           Vth säde det andra åhret                 2 9/16 tunnor
           Höö till samma gårdh                      3 laß

     3.   Den tridie gården ähr crone 8 öreßland
           Vthsäde till denne gårdhen              13 15/16 tunnor
           Vth säde det andra åhret                 12 11/16 tunnor
           Höö till samma gårdh                      18 laß

     4.   Den fierde gården ähr crone 5 öreßland
           Vth säde till denne gårdhen             8 3/4 tunnor
           Vthsäde det andra åhret                 7 5/16 tunnor
           Höö till samma gårdh                     11 laß

     5.   Den fempte gården ähr crone 8 öreßland
           lijka medh den tridie gårdhen
           i åker1 och engh

(Karttext:)

Hembringe ägor på denna sidhan
Leer mylla
Lälunda ägor
Leer mylla
Suagh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Suagh jordh
Leer mylla
Swagh jordh
Leer mylla
Suagh jordh
Kyrkiebyens ägor på denna sidhan

1 aker ms