A5:90-91

(Rubrik:) Waxala häradh      Gambla Wpsala sochn

         Notarum Explicatio

           Denne engen, Faxan benämndh, ähr
           specificerat som effterföllier 

A.        Fyra enges fieller till Ensta, specificerade folio 92
B.        Tuå engesfieller till Skediga i Bälings sochn                   20 laß
C.        Siu enges fieller till Hemringhe, specificerade folio         95
D.        Fyra engesfieller till Hußby, specificerade folio              88
E.         Sex enges fieller till Breåker, specificerade folio            89
F.         En enges fiell till Lälundha, specificerat folio                  85
G.         Sex enges fiellar till Löthegården, specificerade folio    78
H.        Åtta enges fieller till Kongs gårdhen, specificerade folio 78
I.          Sex engesfiellar till prästebolet, specificerade folio        78
K.        En enges fiel till Gambla Vbsala byen, specificerat folio 78
L.         Fyra engsfieller till Backegården specificerade folio      78

(Karttext:)

Forkare by ägor
Wallskogs ägor på denne sidhan
Skediga ägor
Klåckare wreten ähr her belägen och ähr affrijtat folio 78
Scala ulnarum