A5:93

(Rubrik:) Gambla Wpsala sochn

Notarum Explicatio

A.        Walsgierdet ähr itt skattehemman      6 öreßland
B.         Vthsäde det ena åhret                      10 tunnor
C.         Det andra åhret                                9 1/2 tunna
D.         Obrukat åker                                   1/2 tunna
E.         Höö aff hagarna widh byen               40 laß

             Till detta hemman ähr ingen skogh,
             mulebete lijtet.

(Karttext:)

Fulleröö ägor
Walskogs ägor
Enstaa ägor
Scala ulnarum