A5:96

(Rubrik:) Waxala häradh

Notarum Explicatio

            Denne engh och gierden ligger till
            Fullerö och ähra specificerade som
            effterföllier
A.        Tienligit till åker
B.         Tienligit till engh
C.         En engh, specificerat folio
D.         En obrukat wret, specificerat folio
E.         En ödes skogs engh, specificerat folio
F.         En engh, specificerat folio                        99
G.         En engh, specificerat folio                       
H.         Tienligit till engh
i.           En obrukat wret, specificerat folio
K.         En obrukat wret, specificerat folio
L.          En obrukat wret, specificerat folio
M.         En obrukat wret, specificerat folio

(Karttext saknas)