A5:97

(Rubrik:) Gambla Wpsala sochn

Notarum Explicatio

            Denne engh och gierden lig-
            gia till Fullerö och ähra spe-
            cificerade som effter fölier
A.        Lilla giärdet specificerat folio
B.        Wijiordhen i samma gierdhe
            specificerat folio
C.        Sandh gierde specificerat folio
D.        Wijiordhen i samma gierdhe         99
            specificerat folio
E.         Wijiordz engen specifi-
            cerat folio
F.         By engen specificerat
            folio

(Karttext:)

Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Wallßgierdetz ägor
Enstaa ägor
Scala ulnarum