A5:Register


General register

på alle sochnar som finnes uthi booken A5,
reviderat den 13 november anno 1700, hafwandes
hwar sockn widh det folium hon begynnes sitt rich-
tiga gårde register.


Waxala häradh


Dannemarcks sockn                        fol. 2
Waxala sockn                                 fol. 32
Gambla Vppsahla sockn                  fol. 73

Raasbo häradh

Funnbo sockn                                 fol. 114
Allmunge sockn                              fol. 149
Raasbo sockn                                 fol. 161
Raasbo Kihls sockn                        fol. 209

(sid. 1)

Waxala heradh

Dannmark sochn                             folio 2
Waxala sochn                                 folio 32
Gambla Vpsala sochn                     folio 73

Effterskreffne byar ähre i Dannmark sochn affmette:

Stora Söderby                                folio 2
Lilla Söderby                                  folio 4
Berga                                             folio 5
Säffia1                                            folio 7
Wallby                                           folio 9
Nontuna                                        folio 11
Engeby                                          folio 12
Danmarkz prästegårdh                   folio 13
Dannmarkz kyrkebyn                     folio 15 och 16
Willinge                                         folio 17
Sääby                                            folio 19
Norreby                                        folio 21
Lööth                                            folio 22
Hälleby                                          folio 23
Lunda                                            folio 24
Wedyxa                                         folio 25
Tiakesta                                       folio 26
Knijfz brunna                                 folio 28
Sällinge                                          folio 29
Bärby                                            folio 30
Hugsta                                           folio 30
Mörby                                           folio 30
Krißlinge                                        folio 30
Wiggby                                          folio 30
1 Härefter tillagt av annan hand med Djurgården och skogvaktare torpet ms