A6:100


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Hwssby Sockn.Notarum Explicatio

   
A    En skogzängh medh moßa och starbotn ligger
       till Låckesta   Specificerat folio 99.                    
B    En skogzengh medh starebotn ligger till Tuna
       Specificerat folio 108.
    
 
(Karttext saknas)