A6:101


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Hwssby sockn .Notarum Explicatio

   
A    Qwarnebolstorpet ähr optagit på
        Mållsta ägor                    
B    vtsädet det ena åhret                                  2 5/8 tunnor
C    det andra                                                   1 3/4 tunnor
D    Engh medh moßebotn                              10      laß 
E     Miölqwarn medh öffuerfall som går
       hela åhret omkringh,
       Ähr och een sågequarn till detta torpet,
    
 
(Karttext:)

Scala Ulnarum