A6:102-103


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Hwszby Sockn .Notarum Explicatio

   
A    Mållsta ähr        2    frellßehemman                   
B    vtsäde det ena åhret                                  24      tunnor
C    det andra                                                  24      tunnor  
D    En wreet till                                                 1 1/4 tunnor    
E    En ängeshaga till                                           4      laß 
      Här inne ähr och een vtjordh som ligger till Öster-
      gården i Tarff, ähr                                         1 1/öres landh
      vtsäde det ena åhret                                    <...>
      det andra                                                    <...>

       Denne byenn haffuer en skogzengh affrijtat
       och noteret medh A folio 104                    18      laß
       Een skogzengesfiell till vtiorden, ähr och aff-
       rijtat och och noteret medh B folio 104        3      laß 
    
 

(Karttext:)


Määlsta Siöö
Tarffz ägor
Lockesta ägor
Scala Ulnarum