A6:104


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Hwszby Sockn.Notarum Explicatio

   
A    En skogz engh ligger till Mållsta.                      
B    En skogz enges fiel, ligger till skatte
      vtjorden j Måållsta.
    
 
(Karttext saknas)