A6:105


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Hwszby Sockn .Notarum Explicatio

   
A    Philipzboda är et skattorp optagit på
       Tarffz ägor                   
B    vtsäde det ena åhret                                   3 1/2 tunnor
C    det andra                                                   2 7/8 tunnor
D    En skogugh starengh till                              8      laß 
E     Hårdwalls engh till                                     4      laß 
F     Enges haga till den 3 gården j Tarff folio 106
G     Enges haga till then 2 gården j Tarff folio 106
H     Enges haga till Tuna folio <...>


 
(Karttext:)


Måålsta Siöö
Scala Ulnarum