A6:106-107


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Hwszby SocknNotarum Explicatio

   
A      Tarff    3  Hemman                              21     öre  4_ _ rs landh        
B      vtsäde det ena åhret                             28     tunnor
C      det andra                                             25     tunnor
D      Engh medh moßa och starbotn             54      laß
E       Engh, moßa och starbotn till                30      laß
F       hårdwalls engh till                                40      laß    
                                
    
Specialis Explicatio


1      den westregården ähr                              4 2/3 öres landh
        vtsäde det ena åhret                                6 1/8  tunnor
        det andra                                                5 1/2   tunnor
        höö till                                                  27       laß
 
2      den Östregården ähr skatte                     9 1/2  öres landh
        vtsäde det ena åhret                              12 1/2  tunnor
        det andra                                              11 1/8   tunnor
        höö aff engiarna                                    55       laß
 
3      den södre gården ähr frällße                    7      öres landh
        vtsäde det ena åhret                                9 1/4  tunnor
        det andra                                                8 1/4   tunnor
        höö aff engierna                                    41       laß
        En ängeshaga widh Philipzboda
        affrijtat och noterat medh F folio 105       8      laß
 
        Skogh, mulbet, fiskewatn effter nödtorfften

        Till den 2 gården ähr een skatte vtjordh
        j Målsta ägor 1 öre och 4_ _ rs landh, huilken
        finnes folio 102.
G      Enges fiell till Tuna specificerat folio 108.
H      Åkerfiell till klockarbolet j Hußeby              3/ tunnor
 


(Karttext:)


Målsta Siöö
Framsta ägor
Målsta ägor
Åby ägor
Scala Ulnarum.