A6:108


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Husby Sockn .Notarum Explicatio

   
A    Tuna        1    Cronhemman                       8     öres landh            
B    vtsäde det ena åhret                                 10     tunnor
C    det andra                                                   8 1/2 tunnor
D    En wreet om                                              1 1/4 tunna
       En skogzängh till Tuna affritat och noteret
       medh B folio 100                                    30      laß 
 
       Skogh och mulbete till nödtorfften

       En skogzengesfiel wid Tarff affrijtat
       och noteret medh G folio 106.


 
(Karttext:)


Sandjordh
Sandjordh
Gielmsta ägor
Sandjordh
Gielmsta ägor