A6:109


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Hwsby Sockn .Notarum Explicatio

   
A    En skogz engh till Waeckerberga, huilken
        ähr specificerad folio 111.                     
 
    
(Karttext:)   

Scala Ulnarum