A6:110-111


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Huuszby SocknNotarum Explicatio

   
A      Wackerberga    3  Hemman                 27     öres landh        
B      vtsäde det ena åhret                             40      tunnor
C      det andra                                             35      tunnor
D      hårdwallß engh till                                24      laß
E       hårdwals engeßfiel till                             8      laß
F       En enges fiell till                                     4      laß    
         En ängh widh Sätra torpen                   12      laß                                  
         Samma ängh ähr affrijtat och noteret
         medh N folio 97 .
         En skogz engh widh qwarnebolstorpet
         ähr affrijtat och noteret medh A folio 109
         På huilken engh bliffuer starhöö            30      laß
         En ängh widh Bleke torpet affrijtat
         och noteret medh D folio 112                8      laß


Specialis Explicatio


1      den wästre gården ähr Danwijkz           10      öres landh
        vtsäde det ena åhret                              14 3/4  tunnor
        det andra                                              11 3/4   tunnor
        höö aff alla ängierna                              31       laß
G     En engesfiell                                            1       laß
 
2      Millangården ähr skatte                         12      öres landh
        vtsäde det ena åhret                              17 3/4  tunnor
        det andra                                              14 1/8   tunnor
        höö aff engierna till                                38       laß
H     Engefiell till                                              1       laß
 
3      den Östreregården ähr crone                   5      öres land
        vtsäde det ena åhret                                7 3/8  tunnor
        det andra                                                5 7/8   tunnor
        höö aff engierna till                                15       laß
I       Engeshaga till                                          3       laß
K     Engesfieller till Huusby klockargårdh
        
        Skogh och mulbete till denne byn
        effter nödtorfften .(Karttext:)


Gielmsta ägor
Gielmsta ägor
Tible ägor
Lerjordh
Hußby bys ägor
Lerjordh
Tible ägor
Lerjordh
Hulsta ägor
författad 1639 af Tomas Christierson
Scala Ulnarum.