A6:113


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Hussby sockn .Notarum Explicatio

   
A     Tibbele        4    hemman                          17 1/3 öres landh
        2 ähre crone och 3 och 4 Danwijkens            
B     vtsäde det ena åhret                                  40     tunnor
C     det andra                                                  39     tunnor
D     hårdwalls engh till                                      80     laß 
E      Litzle engen hårdvalls engh                        20     laß
        En ängh på allmenningen                           16      laß


Specialis Explicatio       
 
       huart hemman ähr                                        4 1/3 öres landh
       vtsäde det ena åhret                                   10      tunnor
       det andra                                                     9 3/4 tunnor
       höö till huart hemman                                 26      laß
 
       Till denne byen ähr huarken skogh mulbete eller
       fiskwatn.

      

(Karttext:)


Wackerberga ägor
Wackerbergägor
Leerjordh
Svag Jordh
Åby ägor
Leerjordh
Wackerberga ägor
Beteshaga
Scala Vlnarum