A6:116


(Rubrik:)   Långhundratz häradh Huseby SocknNotarum Explicatio

   
A      Hemskiäll ähr    3  Hemman                 24      öres  landh        
B      Vtsäde det ena åhret                            22      tunnor
C      det andra åhret                                    19      tunnor
D      hallff- hårdwall och hallfparten starbotn
         till                                                        36      laß
         På engen som Walhammaren ähr affrijtat
         och noterat medh A : B. folio 119        52      laß
 
                                   
Specialis Explicatio


1      den Norra gården ähr skatte                   5      öreslandh
        vtsäde det ena åhret                               4 3/4  tunnor
        det andra                                               3 7/8   tunnor
        höö till                                                 18       laß
 
2      Millan gården ähr academiæ                    8      öreslandh
        vtsäde det ena åhret                                7 3/4   <...>
        det andra åhret                                        6 1/4    <...>
        höö till Millan gården                            30       laß
 
3      Söregården ähr skatte                           11      öreslandh
        vtsäde det ena åhret                              10 5/8  tunnor
        det andra                                                8 5/8   tunnor
        höö                                                      41       laß
        
        Till denne byn ähr ingen skogh
        lijtet mulbete

    


(Karttext:)


Stenby ägor
Leerjordh
Mälsta Siön
Lerjordh
Vllffsta ägor
Leerjordh
Walkeby ägor
Scala Ulnarum.