A6:117


(Rubrik:)   Långhundratz häradh Huseby Sockn.Notarum Explicatio

   
A      Vllffstadh    3  Hemman                       16      öres landh        
B      vtsäde det ena åhret                             19      tunnor
C      det andra                                             17 1/4 tunnor
         Åkerwreetar till Vllffsta wal-
         hemmaren noterede medh C fol 119.
         på huilke såås                                      2 1/4
D      hårdwallß engh till                                20      laß
E       Eng tienligh till åker                                4      laß
         Aff engesfiellarna på Wallhamma
         ren huilke ähre affrijtade och
         noterede medh C folio 118 och 119. 
          15      laß
 
                                   
Specialis Explicatio


1      Norre gården ähr crone                         5      öres landh
        vtsäde det ena åhret                               5 7/8  tunnor
        det andra                                               5 3/8   tunnor
        höö till                                                 12       laß
 
2      Millan gården ähr crone                         4       ores landh¹
        vtsäde det ena åhret                              4 3/4   tunnor
        det andra                                              4 1/4    tunnor
        höö till                                                20        laß
 
3      Söregården ähr frellße                           7       öres landh
        vtsäde det ena åhret                              8 1/4   tunnor
        det andra                                              7 1/2    tunnor
        höö till                                                17        laß
        
        NB. öfver Ulfstad finnes en charta ind-
        slvtet af denna boken folio 157.
    


(Karttext:)


Lille Walby ägor
Hemskiels ägor
Leerjordh
Walkeby ägor
Leerjord
Sandjord
Leerjordh
Walkeby ägor
Scala Ulnarum.


1 D.v.s. öres landh.