A6:118-119


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Huseby Sockn .Notarum Explicatio

   
A     Wallhammaren een skogzengh på huilke deße
        effterschrifvne byiar haffua sine fiellar,
        den ängen som ähr medh A noterat kom
        mer Hemskiel och Vllffsta till och ähr specificerat
        folio 116 och 117.          
B     kommer Hemskiel allena till folio 116.
C     kommer Vllffsta till specificerat folio 117.
D     kommer Hemskiel och Vllffsta till
E     Åkerwret till Walkeby Söregården allena
       och ähr specificerat folio 120.
F     Åkerwretar till Norregården j Walkeby
       specificerat folio 120.

 

(Karttext:)


Määlsta Siöö
Wallhammaren
Rickeby ägor
Närby ägor
Scala Ulnarum .