A6:12


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Garn SochnNotarum Explicatio

                                                                                     
A    En skogzäng ligger till Morstadh
       specifiierad folio 10
B    Ett ängieskärr haffwer tilförende
       waritt instängdt till ängh, och nu ligger thz
       ödhe.               
C    Ähr och så ett ängeßkärr som tillförende
       haffwer brukas till äng under Morsta
       och nu ligger för fäfoth.

 
(Karttext:)

 

Scala Ulnarum