A6:120


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Huvsby Sockn .Notarum Explicatio

   
A      Wallkeby    2  hemman                        12      öres landh        
B       vtsäde det ena åhret                            16      tunnor
C      det andra                                             15      tunnor
F       hårdwalsengh till                                    8      laß
         höö aff Wallhammaren                         26      laß
 
                                   
Specialis Explicatio


1       Norregården ähr chrone                         2 1/3   öres landh
         vtsäde det ena åhret                               3       tunnor
         det andra                                               2        tunnor
         höö till                                                   6        laß
         Åkerwretar på Wallhammaren
         huilke ähre affrijtade och noterede
         medh F folio 118                                      7/8   tunnor
 
2      Söregården ähr skatte                             9 2/3   öres land
        vtsäde det ena åhret                              12 7/8   tunnor
        det andra                                              12        tunnor
        höö till                                                  27        laß
        Wreter till                                               1 3/8   tunnor
        Skogz engh till                                        8        laß
        Åkerwretar på Wallhammare
        noterede medh E folio 118.                     5 7/8  tunnor

        Skogh och mulbete till nödtorfften

    

(Karttext:)


Hemskiels ägor
Vllffsta ägor
Lerjordh
Lerjord
Owijke ägor
Sandjord
Leerjordh