A6:121


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Huvsby Sockn  .Notarum Explicatio

   
A      Walby torpet 
B      Vtsäde det ena åhret                              2      tunnor
C      det andra                                              1 3/4  tunnor
D      Wretar till torpet                                      3/4  tunnor
E       Höö till torpet                                       6      laß
F       Ingemuns engien ligger till 
         Bärby, men hon brukas till
         Walby                                                  5      laß                        
 
     
(Karttext:)

Bärby ägor
Scala Ulnarum