A6:122-123


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Huuszby Sockn  .Notarum Explicatio

   
A     Walby       2   skattehemman
        huartdere                                             16     öres landh
        Och brukas både hemmane tillhopa för 1 mantal
B      vtsäde det ena åhret                             34      tunnor
C      det andra                                             31      tunnor
D      Byengen hårdwall                              100       laß
E      Aäß ängen hårdwall                             50       laß
F      Store engen hallff hårdwal och hallff 
         parten starbotn till                                40       laß
G      Lille engen hårdwal                              10       laß  
H      Lindh                                                   <...>
I        Skogzängh starbotn                             30       laß  
K      Skogz engh och staar                             6       laß

         Skogh och muhlbete till nödtorfften

L       En engh som vnder tiden brukaß till
         beteß haga.                             
 

     
(Karttext:)


Beteßhaga
Sand Jord
Lille Walby ägor
Lunde ägor
lerjord
Beteßhaga
Leerjordh
Öwijke ägor
Sandjord
Berby ägor
Scala Ulnarum