A 6: 125 


(Rubrik:)        Östuna  Sockn .  

 
Effterschrefne Byiar ähre i Östuna sochn afmätte


                                                            Folio                   
Bärby                                                    127                                                
Långelunda                                            128                    
Ößby                                                     129                      
Östuna byen
och klockaregården                  130
Tysslinge                                               132
Rijsberga
med Skogsängen                          135
Tääby                                                    136
Wretar till Wäppeby                                              137                     
Wäpby                                                   139
Hälleby                                                  140                       
Egby                                                      143                      
Winmelebols torp                               141