A6:126-127


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Östuna Sockn Notarum Explicatio

   
A      Bäärby       2   skatthemman                   19 1/3  öres landh
B      vtsäde det ena åhret                                 26      tunnor
C      det andra                                                 22 1/2  tunnor
D      hardwallß ängh till                                    72       laß
E       Engh hallff hårdwall och halff starbotn til   36       laß
F       Engh hallff hårdwall och half mosebotn til   8       laß


Specialis Explicatio


1       Norregården ahr¹                                      9 2/3 öres landh
         vtsäde det ena åhret                                13      tunnor
         det andra                                                11 1/4  tunnor
         höö till                                                    58       laß

2       den Söregårdhen ähr lijka j öhretaal och ägor
G       J wreter till Norregårdhen                         1      tunna            
H       En wreet till Söregården                           1      tunn
        
         Skogh och mulbete till nödtorfften

         En äng ibidem folio 121 fram före med litera F.             
 

     
(Karttext:)


Norre Walby ägor
Leerjordh
Owijke ägor
Lerjordh
Sandjordh
Scala Ulnarum1 D.v.s. ähr.