A6:128


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Östuna Sockn.Notarum Explicatio

   
A      Långelunda       6    hemman                    31      öres land
B      vtsäde det ena åhret                                 38      tunnor
C      det andra                                                 32 1/2  tunnor
D      Hårdwals engh till                                  100       laß
E      Hårdwalls engh till                                    24       laß
 

Specialis Explicatio


1       Norregården ähr Danwijkz                        6      öres landh
         vtsäde det ena åhret                                  7 1/4  tunnor
         det andra                                                  6 1/4  tunnor
         Höö till                                                   24       laß

2       den andre ähr cronhemman lijka med Norre
         gården j öhretaal och ägor .

3       den tridie ähr Danwijkz                             5      öres landh
         vtsäde det ena åhret                                  6 1/8  tunna
         det andra                                                  5 1/8  tunnor
         höö till                                                    20       laß

4       den 4 ähr frellße                                        5      öres landh

5       den 5 ähr och frellße                                 5      öres landh
         och ähre deße 3 gårdar lijka, både j
         öhretaal och ägor,

6       den Söre gården ähr frellße                       4      öres landh
         Vtsäde det ena åhret                                 4 7/8  tunnor
         det andra                                                  4 1/8  tunnor
         höö till                                                    16       laß

         Skogh och mulbete till nödtorfften

F       Ett torp vnder Langelunda                                 
G       Vtsäde det ena åhret                                1 7/8  tunnor
H       det andra                                                    3/8  tunnor
       
           
      
(Karttext:)


Norre Walby ägor
Bärby ägor
Ååßby ägor
Leerjordh
Lerjordh
Sandjordh
Leerjordh
Bärby ägor