A6:129


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Östuna Sockn.Notarum Explicatio

   
     A      Åßby       3    hemman                       18 2/3  öres land
     B      vtsäde det ena åhret                           22 1/2  tunnor
NB C      Vthsäde dät andra åhret                     20      tunnor
     D      hårdwals engh till                               66       laß
     E      Hårdwals engh till                               24       laß
 

Specialis Explicatio


1       Söregården ähr skatte                               7 2/3  öresland
         vtsäde det ena åhret                                  9 1/8  tunnor
         det andra                                                  8 1/8  tunnor
F       En wreet till Söregården                               1/2  tunna
         höö till samma gårdh                               36       laß

2       Millan gården ähr Danwijkz                       3 2/3  öreslandh
         vtsäde det ena åhret                                 4 3/8  tunnor
         det andra                                                  3 7/8  tunnor
G       Wreet till                                                     1/2  tunna
          höö till                                                   17       laß

3       Norregården ähr frällße                             7 1/3  öresland
         vtsäde det ena åhret                                  8 3/4  tunnor
         det andra                                                  7 3/4  tunnor
H       En wreet till Söregårdhen                            1/4  tunnor
          höö till samma gårdh                              35       laß
 
         Skogh och mulbete till nödtorfften

 
      
(Karttext:)


Östuna ägor
Östhambra ägor
Leerjordh
Leerjord
Leerjordh
Långlunda ägor