A6:13


(Rubrik:)   Långhundratz Häradh Garn SochnNotarum Explicatio

                                                                                    
A    Libby ähr ett cronehemman           8      Öres Land
B    Vthsädhe dett ehna åhret             10 1/4  tunna
C    Obrukatt åker till                          1       tunna
D    Dett andra åhrett                          8 1/4   tunna
E    Engh halffpartenn hårdwald och
       halffparthen starrbol till               40       laß
F    Qwarn som kan gå höst och wår
      
       Skogh ringa, mwlbeeth och fiskewatn
       till nödtorfften.

 
     
(Karttext:)


Författad år 1639 af Thoma Christiersson
Sundby ägor
Sandmylla
Sandmylla
grund iord
Toffsta ägor
Öhsby prästebols ängesfiel
Garns Wijken
Scala Ulnarum