A6:132


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Östuna Sockn.Notarum Explicatio

   
A      Tyßlinge       3    hemman                        35 1/3  öres land
B      vtsäde det ena åhret                                 21      tunnor
C      det andra                                                 21      tunnor
D      hårdwals engh till                                     20       laß
E       hårdwals engh till                                       8      laß
F       starengh till                                              16      laß
F       Engesfiellar på Morengen                        10       laß


Specialis Explicatio


1       Norregården ähr crone                           16       öres land
         vtsäde huart åhr                                        9 1/2   tunna
        En wret till Norregården                            1 1/2   tunna
G     En wreet till samma gårdh                         1 1/4     <tunna>
H      höö till                                                    14        laß

2       Millan gården ähr crone                          13        ores land¹
         Vtsäde huart åhr                                       6 7/8    tunnor
I        En wret till Millangården                           <...>
         höö till samma gårdh                               17         laß
K      Ödeswreet till Millangården                          3/4    tunnor
         Deße 2 gårdarna ähre uthj een gårdh
         bygde aff Hindrich Stöör
 
3        Söregården ähr skatte                              5 2/3   öresland
          vtsäde huart åhr                                       3 3/8    tunnor
L        En wreet till Söregårdhen                         <...>          
          höö till samme gårdh                              10        laß
          Her inne ähr och een vtjordh som ligger
          vnder Danwijken                                      2        öres landh
          vtsäde huart åhr                                        1 3/16  tunnor
          höö till                                                      3        laß

          Lijten skogh, mulbete och fiskewatn til nödtorff-
          ten,
    


(Karttext:)

Östuna Siöö
Lermylla
Lermylla
Sanmylla
Östuna by?es ägor
Lermylla1 D.v.s. öresland.