A6:134-135


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Östuna Sockn .Notarum Explicatio

   
A      Rijßbärga        2    cronehemman         16      öres landh
B      vtsäde det ena åhret                             25      tunnor
C      det andra                                             24 1/4  tunnor
D      hårdwallß engh till                                56       laß
E       hårdwallß engh till                                26       laß
        En skogigh starengh affrijtat och noterat medh
        A folio 133                                           40       laß
 
                    
Specialis Explicatio

A      Huart hemmanet ähr                              8      öres landh
B      vtsäde det ena åhret                             12 1/2  tunnor
C      det andra                                             12 1/8  tunnor
D      höö till huart hemman                           61       laß
F      Miölquarn till huart hemman som går åhret omkring
G      Sågequarn

         Skogh och mulbete till nödtorfften  fiskewatn lijtet
     


(Karttext:)


Obrukat åker
Lundby ägor
Beteßhaga
Hästhaga
Stora Walby ägor
Scala Ulnarum