A6:136


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Östuna Sockn .Notarum Explicatio

   
A      Tääby       4    hemman                      31      öres land
B      Vtsäde det 1 åhret                             32      tunnor
C      det andra                                           30      tunnor
D      hårdwals engh till                                60      laß
E      Skogigh staar engh                              20      laß
F      Ödes wallen skogz engh                      12      laß  
G      En wreet till hela byen                           1      tunna
 

Specialis Explicatio


1       Westregården ähr frellße                       9      öres landh
         vtsäde det ena åhret                              9 1/4  tunnor
         det andra                                              8 5/8  tunnor
H      En wreet till Westregården                        3/4  tunnor
         Höö till samme gårdh                          27       laß

2       den 2 ähr academiæ                              5 1/3  öres land
         vtsäde det ena åhret                              5 1/2  tunnor
         det andra                                              5 1/8  tunnor
I        En wreet till                                             1/8  tunna
         höö till                                                16       laß

3       den 3. gården ähr frellße                      12 2/3  öres land
         vtsäde det ena åhret                             13      tunnor
         det andra                                             12 1/4  tunnor
K      En wreet till                                               3/4  tunna
L       En wreet till                                               1/2  tunna
         höö till                                                 38       laß

4       den Östregårdhen ähr crone                   4      ores land ¹
         vtsäde det ena åhret                               4 1/8  tunnor
         det andra                                               3 7/8  tunnor
         höö till Östregården till                         12       laß
 
         Skogh och mulbete till nödtorfften

 
      

1 D.v.s. öresland.