A6:137


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Östuna Sockn.Notarum Explicatio


        Deße wretar liggia till Wäppby
        och ähr specificerade folio 138.  
A     Wretar till 1 gården
B     Wretar til 2 gården
C     Wretar till 3 gårdhen
D     Wretar till 4 gårdhen                               
 
     
(Karttext:)

Östuna Siöö
Scala Ulnarum