A6:138-139


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Östuna Sockn .Notarum Explicatio

   
A      Wäppby       4    hemman                        44      öres landh
B      vtsäde det ena åhret                                 41      tunnor
C      det andra                                                 35      tunnor
D      Engh hallff hårdwal och hallff starbotn till 130      laß
E      Hårdwalls engh till                                    20      laß
 

Specialis Explicatio


1       den 1 gården ähr frellße                      13      öres 4 th_s landh
         vtsäde det ena åhret                            12 1/4  tunnor
         dett andra                                           10 3/8  tunnor
         På wreterna som ähre affrijtadhe och noterede medh A folio 137   2  tunnor
         Höö till denne gården                          44       laß

2       den 2 gården ähr skatte                       11       öreslandh
         vtsäde det ena åhret                            10 1/4   tunnor
         det andra                                              8 3/4   tunnor
         På wreten som ähr affrijtat och noteret medh B folio 137   1  tunna
G      En engeshaga till                                    4       laß
         Höö aff engierna till                             37       laß

3       den 3. ähr frellße                                   8       öreslandh
         vtsäde det ena åhret                              7 3/8   tunnor    dett andra    6 1/4   tunnor
         På wreten som ähr affrijtat och noteret medh C folio 137   1½  tunna
         Höö aff engierna till                             27        laß
H      Engeshaga till 3 gårdar                           3        laß

4       den 4 gården ähr skatte                        11 5/6  öreslandh
         vtsäde det ena åhret                             11       tunnor
         det andra                                               9 3/8   tunnor
         På wreterne som ähre affrijtade och noterede medh D folio 137   2  tunnor
         Höö till                                                40        laß
 
         Skogh, mulbet och fiskewatn till nödtorfften .

F       denne wreten ligger till den andre gården - 3/4  tunnor¹  
 
  
   
(Karttext:)


Östuna Siöö
Sandjordh
Leerjordh
Lerjordh
Helleby ägor
Östunabyns ägor
Scala Vlnarum


¹ Texten efter F hör till Notarum explicatio.