A6:140


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Östuna Sockn .Notarum Explicatio

   
A      Hälleby       3    hemman                          32 ½  öres landh
B      vtsäde det 1. åhret                                   29      tunnor
C      det andra                                                 21      tunnor
D      Hårdwals engh till                                    32      laß 
E      Hårdwals engh till                                     16      laß
 

Specialis Explicatio


1       Westregården ähr academiæ                 6      öreslandh
         vtsäde det ena åhret                              5 1/4  tunnor
         det andra                                              3 7/8  tunnor
F       En wreet till                                           1      tunna
         Höö till                                                  8      laß

2       Millan gården ähr skatte                       10 ½  öreslandh
         vtsäde det ena åhret                               9 1/4  tunnor
         det andra                                               6 3/4  tunnor
G      2 wretar till Millan gården till                   3      tunnor
         Höö till                                                16       laß

3       Östergården ähr frellße                        16       öres landh
         vtsäde det 1 åhret                                14 1/4   tunnor   
         det andra                                             10 1/4   tunnor
H      En wreet till Östregården                        1 3/4   tunnor
         Höö till                                                23        laß
 
         Skogh och mulbete till nödtorfften

 
  
(Karttext:)


Wäpby ägor
Lerjordh
Leerjordh
Täby ägor
Lerjordh
Östhambra ägor
Östuna kyrkebyns ägor
5.??