A6:141


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Östuna Sockn .Notarum Explicatio

   
A      Bennickebols torp ligger till Widbo
B      Prestebol
C      vtsäde till torpet                                            3/4   tunnor
         det andra åhret                                             1/4   tunnor
D      En wreet till torpet                                        1/4   tunna
E       Bennickebolsengh ligger på Bärby
         ägor och ähr pantsat till Widbo
         prestebol,
 

(Karttext:)

Scala Vlnarum