A6:142-143


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Östuna Sockn .Notarum Explicatio

   
A      Egby       6    hemman                        49 ½  öres landh
B      Vtsäde det ena åhret                           42      tunnor
C      det andra                                            26      tunnor
D      Hårdwals engh till                               79       laß 
         Engesfieller på Morengen till               20       laß
 

Specialis Explicatio


1       Norre gården frellße                             7        öres landh
         Vtsäde det ena åhret                             5 15/16 tunnor
         det andra                                              3  5/8  tunnor
         Höö till                                               14        laß

2       den 2. ähr frellße, lijka medh den 1. j öretal och ägor
E       En wreet till                                              3/8  tunna

3       den 3. ähr frellße                                 16       öres landh
         Vtsäde det ena åhret                           13 1/2   tunna
         det andra                                              8 3/8   tunnor
F       En wreet till                                                      1/4   tunna
         Höö till                                               32        laß

4       den 4. gården ähr frellße                        4       öreslandh
         Vtsäde det ena åhret                              3 3/8   tunno
         det andra                                               2 1/16  tunna
         Höö till                                                  8        laß

5       den 5 ähr skatte                                     9 1/2   öres landh
         Vtsäde det ena åhret                              8        tunnor
         det andra                                               4 7/8    tunnor
G       wreet till                                                             7/8    tunna
H       En wreet till                                           1 3/4    tunna
          Höö till                                               19         laß

6       den 6 gården ähr frellße                         6        öres landh
         Vtsäde det ena åhret                              5        tunno
         det andra                                               3 1/2   tunnor
         Höö till                                                12        laß
 
         Till denne byen ähr lijten skogh, mulbete och
         fiskewatn till nödtorfften .

 
   
(Karttext:)


Walloxen
Quallesta ägor
Scala Vlnarum