A 6: 145  Register 7


(Rubrik:)        Lagga  Sockn .  

 
Effterschrefne Byiar ähre i Lagga Sochn afmätte.                                                            Folio                   
Lagga kyrkiebyn                                    147                                                   
Halmby                                                 148                    
Moraeng som ligger til Bonderna             149                      
Cronones Mora Engh                            150
    här uthi Mora stennar och torpet
    Blötan.