A6:148


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Lagga Sockn .Notarum Explicatio

   
A      Halmby      1   Cronotorp
B       vtsäde det ena åhret                               8      tunnor
C      det andra                                                 7      tunnor
D      En wreet till torpet                                   1       tunna
         Höö aff engen som ähr noteret medh H folio 149    12    laß
         En åkerwreet der sammastedz                    3/4  tunnor


(Karttext:)

lerjord
lerjord
Mörby ägor