A6:149


(Rubrik:)   Långhundratz häradt Lagga Sockn .Notarum Explicatio

   
         Denne engh haffua efter skreffne
         byiar sine fiellar
A      Ligger till Moreby
B      ligger till Engewachtaren
C      ligger till Marma
D      ligger till Egby ähr specificerat folio 142                                                    
E       kommer Sanda torp till                                      
F       kommer Tißlinge till specificerat folio 132
G       kommer Wal och Säby till   
H       kommer Hallintorp till ähr specificerat 148¹
I        kommer Årby till
K       kommer klockaren till folio 146


 
(Karttext:)


Mora äng som ligger till bönderna vid Tißlinge .
Scala Ulnarum
 
 

¹ Ska vara specificerat folio 146.