A6:150-151


(Rubrik:)   Långhundratz häradtz Lagga Sockn .Notarum Explicatio

   
A       Mora kongz engh ähr 130 tunnelandh der på
          kan bliffua höö när godh greßwext ähr
                     500   laß
B       Mora stenar
C       Engewachtarens torp
D       Vtsäde det ena åhret                                1 1/4    <...>   
E        det andra                                                    7/8   tunnor
          Engesfiellar på Mora ägor, huilka ähre afrijtade
          och noterede medh B folio 149   Höö till  5        laß
F        Blöötan torpet
G       En wret till torpet                                         3/4   tunnor
H       En wret till                                                   3/8   tunnor        
I         En wret till                                               1        tunna(Karttext:)


Blöötan
Norby ägor
Wäsby ägor
Morastenar
Högby ägor
Möreby ägor
Scala Vlnarum